Zwrot VAT z UE – jak tego dokonać?

Wejście do Unii Europejskiej i otwarcie granic umożliwiło nam bardzo łatwe przemieszczenie się po krajach Europy. Otworzyło to także więcej możliwości dla przedsiębiorstw, które teraz mogą z łatwością nawiązywać kontakty z zagranicznymi partnerami oraz działać poza Polską. Wszystko to powoduje, że wielu przedsiębiorców dużo swojego czasu spędza poza granicami rodzimego kraju, a zakres ich działalności rozszerzył się także na kraje członkowskie Unii Europejskiej.

W związku z tym, warto jest wiedzieć, czy możliwy jest zwrot Vat z UE, dzięki czemu nasze przedsiębiorstwo odzyska część pieniędzy. Warto wiedzieć, że zwrot podatku VAT może dotyczyć bardzo wielu wydatków, które są bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności. Zakres jest całkiem szeroki i obejmuje na przykład zakup paliwa czy też opłaty poniesione przez korzystanie z dróg płatnych jak na przykład autostrady.

Co więcej, zwrot VAT z UE może dotyczyć również zakwaterowania, a w niektórych przypadkach nawet opłaty, jaką przedsiębiorca poniósł przy okazji wstępu na różnego rodzaju targi czy inne tego typu wydarzenia.

Warunki, aby otrzymać zwrot VAT z UE

Szeroki zakres zwrotu zachęcą nas więc do tego, aby znacznie lepiej przyjrzeć się całej tej procedurze i dowiedzieć się, w jaki sposób można otrzymać zwrot VAT z UE. Aby móc jednak w ogóle o niego ubiegać, przedsiębiorca musi spełniać dwa następujące warunki:

  • być zarejestrowanym, czynnym płatnikiem podatku VAT w Polsce,
  • siedziba przedsiębiorstwa musi znajdować się na terenie Polski.

Samo złożenie wniosku może nastąpić poprzez Internet, natomiast trzeba przy tym pamiętać, że wniosek o zwrot VAT z krajów Unii Europejskiej można składać tylko do 30 września roku następującego po tym roku, którego wniosek dotyczy. Dodatkowo podmiot musi spełnić także kilka innych warunków – nie może na przykład posiadać stałego miejsca zamieszkania na terenie tego kraju członkowskiego, w którym płacił podatek VAT. Dla niektórych cała procedura wydaje się więc bardzo skomplikowana, dlatego też dobrym pomysłem może okazać się zwrócenie się do specjalistów, którzy pomogą nam uzyskać zwrot VAT z UE.

http://www.granit.pila.pl