Zarządzanie siecią komputerową

Sieć komputerowa jest zbiorem komputerów oraz wszystkich innych urządzeń, które są ze sobą wzajemnie połączone poprzez wspólne oprogramowanie lub kanał komunikacyjny. Dzięki korzystaniu z sieci komputerowej jej użytkownicy mogą w szybki i łatwy sposób przesyłać między sobą pakiety danych oraz udostępniać własne zasoby informacji. Sieci komputerowe są wciąż udoskonalane i rozwijane.

Służą głównie ułatwieniu i przyspieszeniu komunikacji pomiędzy użytkownikami komputerów i sieci. Dzięki zastosowaniu sieci komputerowych ludzie mają możliwość nie tylko dzielenia się swoimi pakietami danych, ale mogą również korzystać ze zasobów zgromadzonych przez innych użytkowników. Chociaż podstawową funkcją każdej sieci komputerowej jest ułatwianie komunikacji między ludźmi, to jest tez szereg innych zadań, które wykonują sieci komputerowe.

Pośród nich można wymienić np. udostępnianie zasobów sprzętowych. Dzięki temu każdy użytkownik podłączony do wspólnej sieci może korzystać z tych samych sprzętów, np.

z drukarki czy faksu.