Zacieranie się granic pomiędzy narodowościami

W dzisiejszych czasach wiele mówi się o tym, że narody zaczynają tracić swoją tożsamość. Wynika to głównie z intensyfikacji procesów globalizacyjnych oraz migracji. W Polsce nie ma zbyt dużych mniejszości etnicznych, a te, które są u nas obecne, już dawno zdążyły się zasymilować, ale jakoś nie utraciły swojej kultury i pamiętają o swoich korzeniach. Zdaje się, że naturalną koleją rzeczy jest mieszanie się nacji.

W dzisiejszych czasach, kiedy zmiana miejsca zamieszkania jest tak łatwa i tak powszechna, procesy te zdają się nieco przyspieszać. Niektórzy obawiają się tego, że na przykład za sto lat, nie będzie już Polaków, Niemców i Czechów, tylko jedno europejskie społeczeństwo. Nawet, jeśli miałoby się tak stać, to czy powinniśmy się tego obawiać? Z pewnością, zamykanie się na inne kultury nie jest niczym dobrym. Nienaturalne jest rezygnowanie z zakładania rodzin z przedstawicielami innych nacji, jeśli pomiędzy daną parą istnieje silne uczucie – to wbrew naturze.