Wolontariat – dlaczego warto pomagać?

Idea bezinteresownej i bezzarobkowej pracy może wydawać się młodym ludziom naiwna i bezwartościowa. Po co tracić czas na wykonywanie czynności, która nie przynosi osobistego pożytku? W jaki sposób przekonać młodych ludzi do brania udziału w akcjach charytatywnych oraz do bieżącej pomocy osobom, które tego naprawdę potrzebują? Wydaje się, że najlepszym sprzymierzeńcem byłaby bezpośrednia konfrontacja z problemem. Znajomość suchych faktów i brak styczności z realnymi potrzebami osób, które z różnych powodów (problemy zdrowotne, samotność) nie radzą sobie w życiu może nie być w pełni wystarczalna.

Młodzi ludzie nie mogą być odgradzani od społecznych problemów, nie mogą być trzymani w szczelnie zamkniętych klatkach z kolorowym telefonem w ręce. Warto uświadamiać młodych ludzi o problemach, z którymi na co dzień nie mają styczności. Budownie świadomości i wrażliwości na problemy innych powinno leżeć w gestii nie tylko wychowawców, ale przede wszystkim rodziców.