Wielopokoleniowy dom a konflikty rodzinne- jak sobie z nimi radzić?

W dzisiejszych czasach coraz rzadziej możemy się spotkać z wielopokoleniowymi rodzinami, które wspólnie zamieszkują w jednym domu. Zwłaszcza w większych miastach, istnieje silna tendencja do uciekania od wspólnego, rodzinnego mieszkania, ponieważ generuje to różne konflikty. Owszem, różnice międzypokoleniowe nieuchronnie prowadzą do rodzinnych kłótni i sporów, ale można im zaradzić! W przypadku takich sytuacji najważniejsze jest zachowanie spokoju i opanowanie, a także operowanie racjonalnymi argumentami, bowiem nie chodzi o to, aby za wszelką cenę udowodnić swoją rację, ale żeby dojść do sensownego porozumienia.

Musimy pamiętać, że różnica wieku i czasów, w jakich przyszło poszczególnym pokoleniom przyjść na świat czy się wychowywać, wpływają na ich światopogląd, system wartości i stosunek do ludzi. W sytuacjach rodzinnych niesnasek ważny jest także szacunek, który z przyczyn oczywistych należy się każdemu człowiekowi, a zwłaszcza starszemu. Pamiętajmy więc, aby jako dzieci szanować doświadczenie życiowe, poglądy i zdanie rodziców czy dziadków, a jako dorośli zwracać uwagę na to, co chcą nam przekazać nasze pociechy, które często mimo młodego wieku, potrafią wykazać się niezwykłą dojrzałością w poglądach i podejściu do różnych problemów.

alby kapłańskie Sklep marki Haftina Atelier http://ornaty.pl/ oferujący szaty liturgiczne, obrusy ołtarzowe i bieliznę kielichową