Uniwersytety trzeciego wieku

Kolejnym pozytywnym aspektem życia na emeryturze jest możliwość korzystania z dobrodziejstw uniwersytetów trzeciego wieku. Instytucja ta pojawiła się w Polsce kilka lat temu i przyszła do nas z Zachodu.

To swoisty projekt aktywizacji osób starszych oraz stymulowania ich intelektu. W różnych miastach odbywają się zajęcia, na które mogą zapisać się emeryci.

Zwykle jest to bezpłatne, albowiem do programu dopłacają władze samorządowe. Seniorzy uczęszczają na przygotowane specjalnie dla nich zajęcia oraz wykłady, w trakcie których można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o świecie.

Tematyka jest bardzo szeroka i obejmuje zagadnienia historyczne, geograficzne, socjologiczne czy biologiczne. Uczestnicy zajęć mają szansę się zintegrować, a więc godna pochwały jest też funkcja socjalizacyjna jaką spełnia uniwersytet trzeciego wieku.

Prowadzącymi zajęcia są zwykle cenieni eksperci w poszczególnych dziedzinach, głównie nauczyciele akademiccy oraz naukowcy. Najbogatszymi ofertami mogą pochwalić się największe polskie miasta.

Alba Plus ocenprace.waw.pl