Ukraińcy w Polsce

Wielu Polaków ma negatywny stosunek do Ukraińców. Źródłem tych antypatii są głównie wydarzenia z okresu II wojny światowej, które miały miejsce na obecnych terenach granicznych z państwem ukraińskim, gdzie UPA dokonała wielu zbrodni na ludności polskiej.

Obecnie nad Wisłą żyje całkiem spora grupa Ukraińców, która jednak znakomicie odnajduje się w naszym społeczeństwie. Mniejszość ukraińska jest jedną z dziewięciu oficjalnie uznanych przez polskie prawo mniejszości narodowościowych zamieszkujących nasz kraj.

Jest ona rozproszona po całym kraju, a jej największe skupiska znajdują się na Warmii i Mazurach, Pomorzu, w zachodniej części Dolnego Śląska, a także w województwa podkarpackim i podlaskim. Wielu Ukraińców niemal w pełni się zasymilowało i spolonizowało, jednak są i tacy, którzy cały czas kultywują swoją tradycję i uczą dzieci ojczystej mowy.

W Polsce można spotkać cerkwie ukraińskie, szkoły, w których uczy się języka ukraińskiego i inne ośrodki kulturowe tego typu.