Sieci komputerowe – historia

Sieci komputerowe są dzisiaj jedną z najbardziej rozbudowanych dziedzin informatyki i wciąż się rozwijają. Ich początków można szukać już w latach 50. XX wieku. Pierwsza sieć komputerowa, która najbardziej przypominała formę obecnych, powstała natomiast w 1969 roku.

Pierwsze sieci były bardzo małe, liczyły zazwyczaj około 20 komputerów. Wraz z rozwojem informatyki zaczęły się rozbudowywać i poszerzać. Pierwsza sieć komputerowa była częścią projektu ARPANET. Zaczynała od połączonych ze sobą 23 komputerów.

Już po kilku latach tych komputerów było 400. Zaczęto wówczas dostrzegać ogromny potencjał i możliwości sieci komputerowych. Pierwsza sieć ARPANET stała się pierwowzorem internetu, jaki znamy obecnie. Oczywiście działała wówczas na zupełnie innych zasadach, jednak nie można jej odmówić tego, że była przełomowym elementem dla rozwoju sieci komputerowych.

Mówiąc o sieciach komputerowych należy mieć na uwadze to, że odnoszą się one nie tylko do internetu, ale również do sieci lokalnych lub osiedlowych.