Rynek pracy dla osób niepełnosprawnych

Do niedawna jeszcze większość osób niepełnosprawnych przesiadywała w domach nie mogąc pokonać barier stworzonych przez ludzi zdrowych.

Wszechstronny rozwój cywilizacyjny pozwolił im te domy opuścić i wejść w życie z rozmachem.

Nie zawsze jednak mogą sobie poradzić z barierami architektonicznymi, ale na tym polu są już zauważalne zmiany na lepsze.

Otworzył się też szerszy rynek pracy dla niepełnosprawnych, co spowodowało usamodzielnienie się życiowe wielu tych osób.

Dla pracodawców zatrudnienie osób z orzeczeniami o inwalidztwie było też korzystnym rozwiązaniem, ponieważ otrzymywali dofinansowanie do każdego nowego stanowiska przystosowanego dla konkretnego pracownika.

Czy jednak zawsze traktowali swych nowych pracowników z należytym szacunkiem? Zdarzały się niestety sytuacje dyskryminowania ich w sferze wynagrodzeń, za wykonanie takiej samej pracy co pełnosprawna osoba otrzymywali mniej pieniędzy.

Ograniczano im również dostępność do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, a tym samym pozbawiano ich możliwość awansowania na lepsze stanowisko.

Odzież liturgiczna Haftina Atelier http://ornaty.pl/pol_m_Szaty-Liturgiczne_Kapy-230.html kapa haftowana www.teatr-akcje.suwalki.pl