Przemysł wydobywczy w Polsce

W Polsce przemysł wydobywczy jest dobrze rozwinięty, na dużą skalę wydobywa się tu takie kopaliny jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, rudy miedzi, cynku, ołowiu, siarkę, srebro, sól kamienną i surowce skalne. Około 35% całkowitego wydobycia siarki na świecie należy do Polski. Poza tym nasz kraj jest dostawcą 4,9% światowego wydobycia węgla kamiennego, 5,6% węgla brunatnego, 4,55% srebra oraz 4,9% miedzi. Polska ma bardzo duże rozpoznane zasoby węgla kamiennego.

Złoża są tak duże, że wizja ich wyczerpania wydaje się być nierealna. Występują na kilku obszarach, m. in. w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, w Lubelskim Zagłębiu Węglowym oraz Zagłębiu Wałbrzyskim.

Węgiel z tego ostatniego złoża nie jest obecnie eksploatowany, a wynika to z faktu, iż występujące tam warunki nie sprzyjają wydobyciu. Zasoby węgla brunatnego są natomiast rozproszone na nizinnym obszarze kraju. Ten surowiec metodą odkrywkową wydobywa się w Bełchatowie, Turoszowie oraz w okolicach Konina. Ponieważ nie opłaca się transportować węgla brunatnego do dalszych regionów, to wykorzystuje się go do spalania w pobliskich elektrowniach.

farby uv automaty do bram garażowych