Problemy współczesnej szkoły

Zmieniają się czasy, zmienia się podejście do wychowania, zmienia się obyczajowość, zmienia się nastawienie rodziców, natomiast dobro dziecka jest najważniejsze bez względu na zastane okoliczności.

Definiuje się je jednak w zupełnie innych kategoriach niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu.

Współczesna polska szkoła zmaga się przede wszystkim z problemem braku poszanowania zawodu nauczyciela.

Osoby specjalizujące się w nauczaniu, a więc w pedagogice, nie znajdują już należytego poszanowania.

Bardziej liberalne zasady wychowawcze oraz większy zasięg możliwości decyzyjnych rodzica sprzyja budowaniu atmosfery, która nie wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku osób uczących.

Warunki dyktowane są już nie przez kompetentnych pedagogów, ale przez rodziców, którzy często nie są świadomi wszystkich mechanizmów społeczno-wychowawczych, które determinują efekty wychowania.

Brak autorytetu moralnego w osobie nauczyciela może stanowić poważne zagrożenie zarówno dla dzieci jak i dla ich rodziców.

www.przeglad-it.pl