Problemy polskich przedsiębiorców

Polacy coraz chętniej zakładają własne firmy, co niekoniecznie należy rozpatrywać jako pozytywne zjawisko. Oczywiście, to dobrze, że staramy się być przedsiębiorczy i odważni, jednak bardzo często tego typu decyzje są związane z brakiem szans na znalezienie atrakcyjnego zatrudnienia.

Niestety, wiele małych przedsiębiorstw kończy swój byt jeszcze przed upłynięciem roku. Dlaczego tak sie dzieje? W dużej mierze dlatego, że Polska nie jest dobrym miejscem na prowadzenie interesów.

Polskie państwo nakłada na przedsiębiorców wiele obowiązków i przepisów, jednocześnie tylko w niewielkim stopniu wspierając ich działania. Utrudnienia natury formalnej czy też fiskalnej dla małych podmiotów gospodarczych, które nie dysponują zbyt dużymi środkami, mogą okazać się zabójcze.

Chodzi tutaj konkretnie o wysokie podatki, duże obowiązkowe świadczenia, które trzeba płacić co miesiąc, bez względu na wysokość dochodów w tych okresie, czy też nieczytelne i niejednoznaczne przepisy prawne.

http://www.ckkp.pl/

www.pomorskie-zabytki.pl ospanaswiecie.com.pl