Pozostałe zastosowanie bioinformatyki

Niezwykle istotnym działaniem bioinformatyki jest dokonywanie badań w obrębie rekonstrukcji genów, reprezentujących najkrótsze fragmenty. Dotyczą one przede wszystkim materiału genetycznego, który został poddany sklonowaniu i zsekwencjonowaniu. Dzięki przeprowadzanej analizie laboratoryjnej otrzymuje się na podstawie wyjściowej informacji, prawdopodobieństwo pasujących do siebie sekwencji. Kolejnym dość istotnym wykorzystaniem biotechnologii informatycznej jest grupowanie białek w wspólne rodziny.

Przez ostanie lata przeprowadzone zostały liczne badania mające na celu sklasyfikowanie odkodowanych genów. Wykorzystano do tego celu wiele metod, tym samym otrzymując miarodajne wyniki. Otrzymane sekwencje zostały zgrupowane w poznanych wcześniej bazach danych. Każda z baz posiada jednak swoje własne klasyfikacje, zatem porównanie ich do siebie nie jest możliwe.

Niemniej jednak dają one obraz poszczególnych klasyfikacji opartych o strukturę, topologię, klasę, czy homologię.

www.super-box.com.pl