Niebezpieczne górnictwo węglowe

Górnictwo węglowe niesie za sobą ryzyko licznych zagrożeń, które mają wpływ na środowisko, gospodarkę, otoczenie społecznego oraz życie samych górników.

Szkodliwe jest nie tylko samo wydobycie, ale także spalanie węgla zarówno w elektrowniach węglowych jak i w wyniku niskiej emisji.

Do największych zagrożeń należą szkody górnicze, obniżanie się poziomu wód gruntowych, zalewanie wyrobiska przez kurzawkę, wdarcie się wody, zatrucia toksycznymi gazami, odwrócenie prądu powietrza, pożary zarówno w kopalni jak i hałd z odpadami kopalnianymi, zawały wyrobiska, wybuchy pyłu węglowego, metanu, zalanie kopalń, wyrzuty skał oraz zwiększone ryzyko wypadków przy maszynie.

Corocznie Wyższy Urząd Górniczy odnotowuje około 2-3 tysiące wypadków w górnictwie, wśród których jest wiele ofiar śmiertelnych.

Poza pojedynczymi wypadkami dochodzi niestety także do większych katastrof, w których śmierć ponosi jednocześnie nawet kilkudziesięciu pracujących górników.

Najczęstsza przyczyną takich tragedii są zawalenia się kopalń oraz wewnętrzne wybuchy.

wózki paletowe noblelift direct mail www.tenisowki.com.pl