Mechatronika

Mechatronika jest dyscypliną, która polega przede wszystkim na opracowywaniu rozwiązań elektronicznych oraz ich ciągłym udoskonalaniu. Ciągły rozwój i rozrost mechatroniki jest możliwy głównie dzięki stałej współpracy z dyscypliną, jaką jest informatyka. Obecnie o mechatronice można powiedzieć, że jest jedną z głównych dziedzin inżynierii. Łączy w sobie elementy m.

in. inżynierii mechanicznej, inżynierii elektrycznej, inżynierii komputerowej, informatyki, automatyki a także robotyki. Jej główne działania polegają przede wszystkim na projektowaniu oraz tworzeniu urządzeń mechanicznych. W tych procesach kluczową rolę odgrywa informatyka i specjalistyczne programy, które umożliwiają to projektowanie przy wykorzystaniu komputerów.

Mechatronikę wykorzystuje się współcześnie do wielu zadań. Jest stosowana m.in. przy projektowaniu układów sterowania w różnych pojazdach, produkcji nowoczesnych zabawek, urządzeniach elektroniki użytkowej (np.

RTV), a także przy wytwarzaniu aparatury medycznej.

systemy cmms www.raul.net.pl www.kdk.info.pl