Litwini na terenie Polski

Jak łatwo się domyślić, jedną z najliczniejszym mniejszości narodowych zamieszkujących nasz kraj są Litwini. Oczywiste powinno być to dla osób, które znają historię Polski oraz podstawy geografii Europy.

Wiadomo, że jeśli dwa państwa ze sobą sąsiadują, to zawsze niektórzy obywatele tego pierwszego mieszkają na terenie tego drugiego i odwrotnie. Na przestrzenie wieków granice się zmieniają i często zdarza się tak, że mieszkańcy jednej wioski nawet za jednego pokolenia mogą znaleźć się w dwóch różnych krajach, nie ruszając się w ogóle z miejsca.

Jeśli chodzi o Polskę i Litwę, to trzeba również wskazać na to, że kiedyś stanowiły one właściwie jedno państwo. Związki pomiędzy tymi krajami są bardzo silne, nawet jeśli na chwilę obecną można doszukać się jakiś antypatii pomiędzy władzami oraz społeczeństwami tych państw.

Chociaż pojawiły się pewne nieporozumienia oraz drobne konflikty, to jednak zdaje się, że mniejszość litewska w Polsce odnajduje się bardzo dobrze i nie można powiedzieć, że jest w jakikolwiek sposób dyskryminowana.