Komputer zintegrowany z człowiekiem

Jest już prawie pewnym, że w niedługim czasie, zatrze się granica pomiędzy nazwą „użytkownik”, a „interfejs”.

Urządzenia, które już teraz stały się nieodłącznym elementem życia ludzi w przyszłości będą ich częścią, a tradycyjne metody komunikacji z maszyną zastąpione zostaną przez ruch i gest.

Prognozuje się również, że zmianie ulegnie pojęcie komputera mobilnego.

Obecnie dysponujemy telefonami, tabletami i laptopami, które możemy łączyć za pomocą sieci bezprzewodowej.

Ma to ulec zmianie na rzecz dostępu do ogólnoświatowej bazy elektronicznej skupiającej w sobie tysiące komputerów.

Można to porównać do kolejnego kroku w etapie ewolucji Internetu, z tą różnicą, że za pomocą własnych gestów, będziemy w stanie wykorzystać przypadkowe urządzenia, które spotkamy na naszej drodze.

Zanim to jednak nastąpi, musimy przejść przez żmudny proces opracowania niezawodnych, bezpośrednich technik obsługi urządzeń i komputerów, które najprawdopodobniej opanujemy i wdrożymy w codziennym życiu do 2020 roku.