Język programowania

Często słyszy się o tak zwanych językach programowania, jednak zdaje się, że tak naprawdę niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, czym one są. Warto więc powiedzieć kilka słów na ten temat. W najprostszej i najkrótszej definicji język programowania jest zbiorem zasad, które określają, w jakich sytuacjach ciąg symboli tworzy program komputerowy, a także jakie obliczenia są w ten sposób opisywane. Wzorem języków naturalnych, języki komputerowe składają się ze reguł syntaktycznych i semantycznych.

Reguły te opisują, jak powinno się tworzyć prawidłowe wyrażenia oraz jak przekłada się to na „logikę myślenia” komputera. Programista komputerowy jest osobą, która właśnie za pomocą określonych języków programowania tworzy różnego rodzaju aplikacje. To, co on napisze, jest potem przekładane na realia programów komputerowych. Jest wiele różnych języków komputerowych, a ciągle też pracuje się nad powstaniem nowych.

Niektóre z nich z czasem przestają być użyteczne i ludzie zamieniają je na lepsze.

www.primacharter-va.pl