Język programowania Python

Python to nazwa języka programowania. Należy on do grupy języków wysokiego poziomu oraz ogólnego przeznaczenia.

Posiada rozbudowany pakiet standardowych bibliotek, a ideą przewodnią, która przyświecała jego twórcom, był klarowny oraz czytelny kod źródłowy, co zresztą udało się osiągnąć. Jeśli chodzi o składnię, to charakteryzuje się ona wysoką przejrzystością oraz zwięzłością.

Język Python ma za zadanie wspierać różne paradygmaty stosowane w programowaniu – głównie imperatywny i obiektowy, ale również, chociaż mniejszym stopniu, funkcyjny. Charakteryzuje go bardzo dynamiczny system typów.

Zarządzanie pamięcią jest w nim automatyczne, co upodabnia go do innych języków (Tcl, Perl czy Ruby). Wykorzystuje się go do tworzenia skryptów.

Można go stosować na wielu różnych systemach operacyjnych. Oczywiście, nie można powiedzieć, że w swojej dziedzinie Python jest najlepszym językiem, bo nie jest to taka prosta sprawa.

Ma on jednak wielu zwolenników i jest dość popularny.