Język naturalny a język programowania

Języków naturalnych jest bez liku – z pewnością, jest ich więcej, niż państw na świecie. Zdaje się jednak, że zdecydowanie więcej jest języków programowania, bo liczyć należy je w tysiącach. Jakie są różnice i podobieństwa pomiędzy nimi? Czy faktycznie określenie „język programowania” jest sensowne? Zastanówmy się nad tym. Języki naturalne są z reguły mniej precyzyjne od języków programowania. W zwykłej codziennej mowie, przykładowo, często używamy skrótów myślowych, bo liczymy na to, że rozmówca i tak nas zrozumie.

Poza tym, w języku naturalnym jest mnóstwo słów, których nie sposób jednoznacznie zdefiniować. W świecie programowania nie może być mowy o tego rodzaju nieścisłościach. Tutaj wszelkie zasady muszą być jednoznaczne i klarowne. Języki programistyczne posiadają jednak swoją semantykę i syntaktykę, chociaż jest ona nieco inna, niż w przypadku języków naturalnych. Zdaje się jednak, że jest całkiem sporo analogii pomiędzy omawianymi rodzajami języków.