Jakie zakładki powinny znaleźć się na stronie internetowej

Kolejnym aspektem każdej ze stron internetowych jest ilość działów, które powinny być tam zawarte. Zależą one w dużej mierze od rodzaju prowadzonej działalności i jej formy. Jeśli firma jest na przykład produkcyjną, w zakresie, której działalności regularnie pojawiają się jakiekolwiek nowości, bardzo ważnym jest dział zwany Aktualnościami. Jest to miejsce gdzie klient ma swobodny dostęp do schematycznie ułożonych, nowo wprowadzanych informacji, obrazujących zakresy zmian i nowości zachodzących w danym przedsiębiorstwie.

Oczywiście, jeżeli takowe miejsca nie mają miejsca, swobodnie należy pominąć takowy dział poświęcając swoją uwagę i miejsce innym elementom. Bezwzględnie koniecznym działem jest tak zwany Kontakt, czyli dział zawierający wszelkiego rodzaju dane firmowe, poczynając od adresu, kontaktu telefonicznego, emailowego oraz numeru faxu, a także REGONU, który niewątpliwie dodaje wiarygodności, pozwalając na uzyskanie szerszych informacji o zakresie działalności zawartych w KRS-ie. Nie bez znaczenia są dane dotyczące godzin prowadzenia działalności a także schemat dojazdu do firmy, który bezsprzecznie ułatwia bezpośrednie do niej dotarcie. Coraz więcej firm umieszcza także dane umożliwiające odnalezienie siedziby za pomocą GPS-a.