Automatyka

Automatyka jest dziedziną nauki, która zajmuje się badaniem i obserwacją procesów sterowania. Zajmuje się przede wszystkim procesami technologicznymi i przemysłowymi. Automatyka jest dziedziną,

Mechatronika

Mechatronika jest dyscypliną, która polega przede wszystkim na opracowywaniu rozwiązań elektronicznych oraz ich ciągłym udoskonalaniu. Ciągły rozwój i rozrost mechatroniki jest możliwy głównie dzięki stałej współpracy