Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna jest nauka, która należy do dziedziny nauk bioinżynierii. Korzysta ona z osiągnięć nauk technicznych, medycyn oraz biologii. W prowadzonych badaniach często wykorzystuje też działania z zakresu informatyki.

Systemy i programy informatyczne odgrywają bowiem dla niej kluczową rolę. Inżynieria biomedyczna w głównej mierze skupia się na bioinformatyce, informatyce medycznej, biomechanice, analizie systemowej oraz telemedycynie. Zajmuje się taż badaniem i analizą biomateriałów, a także optyką biomedyczną.

Do obszaru zainteresowań inżynierii biomedycznej należy także modelowanie 3D. Zwłaszcza tutaj szczególne znaczenie ma informatyka. Od kilku lat inżynieria biomedyczna istnieje w Polsce jako samodzielny kierunek studiów.

Studenci tego kierunku w trakcie swojej nauki spotkają się z przedmiotami z zakresu biologii, fizyki, matematyki oraz informatyki. Dzięki rozwojowi inżynierii biomedycznej możliwe jest m. in.

udoskonalanie wyposażenia w laboratoriach, tworzenie nowych leków czy produkcja urządzeń medycznych.

ocr azure rozwiązania chmurowe dla firm