Faks przez internet a tradycyjny telefaks

Faks przez internet jak i tradycyjny telefaks pełnią podobną rolę, ale różnią się między sobą sposobem, w jaki dokument jest przesyłany od nadawcy do odbiorcy.Telekopiarka, czyli tradycyjny telefaks wykorzystuje do działania skaner, modem oraz drukarkę. Przekazuje dane do odbiorcy w postaci impulsów elektronicznych poprzez linię telefoniczną. Impulsy docierają do innej telekopiarki, która przetwarza te impulsy na obrazy i drukuje je na papierze.

Rozwój internetu pozwolił na to, by rozwinąć nową usługę, jaką jest wysyłanie faksu przez internet. Jest to nowoczesna technologia, która coraz częściej zastępuje tradycyjne telekopiarki oraz pomaga zaoszczędzić tusz i papier. Usługa faksu przez internet pozwala na wysyłanie kopi dokumentu prosto ze swojego komputera podłączonego do sieci. Aby tego dokonać należy wykorzystać interfejs internetowy, który udostępnia dostawca usługi.

Obydwie metody są równie szybkie, jednak to fax przez internet jest rozwiązaniem o wiele ekonomiczniejszym.

outsorsing it