Energetyka jądrowa

Energetyka jądrowa to jedna z najbardziej dyskusyjnych kwestii na arenie światowego przemysłu oraz polityki. Poszczególne miejsca jej wykorzystywania mają wpływ na środowisko bardzo dużych obszarów, często przekraczających ustawowe granice kraju.

Źródłem energii jądrowej jest proces rozszczepienia najczęściej uranowego atomu. Dzieje się to w reaktorach jądrowych będących częścią elektrowni i okrętów jądrowych.

Całość energetyki jądrowej jako dziedziny, to także zagadnienia związane z pozyskiwaniem uranu oraz magazynowania odpadów jądrowych. Powstanie pierwszych elektrowni jądrowych przypada na lata 50.

ubiegłego wieku. W obliczu wzrostu kosztów pozyskiwania oraz spalania węgla w drugiej połowie lat 60.

nastąpił silny rozwój przemysłu jądrowego. Bardzo poważnym hamulcem okazał się wybuch reaktora jądrowego w Czarnobylu w roku 1986.

Dziś obserwujemy powrót do zagadnień energetyki jądrowej. Jej udział w produkcji energii na świecie nie jest obecnie duży.

Wynosi 14% w 31 krajach świata, natomiast rekordowy odsetek udziału (17%) przypadł na rok 1993.

https://hidroma.pl/produkty/rozdzielacze-hydrauliczne/ Najlepsze na rynku rozcieńczalniki do farb od producenta rozcieńczalników. www.wiezirodzinne.pl