Emigranci – obcokrajowiec w klasie

Od zawsze przybywali do naszego kraju cudzoziemcy, którzy tutaj podejmowali studia i często zostawali , aby pracować w wyuczonym zawodzie. Zakładali rodziny, a ich dzieci w którymś momencie musiały podjąć naukę w szkole.

W początkowym okresie było to trudne przeżycie dla dziecka, zwłaszcza, jeśli było ciemnoskóre. Spotykało się z brakiem zrozumienia, dawano mu odczuć inność, podkreślano, że jest obce, zachowuje się inaczej, często nie przyjmowano do grupy rówieśniczej.

W pierwszych swoich doświadczeniach społecznych poznawało przejawy dyskryminacji na tle rasowym. Wydawać by się mogło, że te niechlubne sytuacje z rasistowskimi zachowaniami mamy już za sobą, ale niestety do dzisiejszego dnia mamy z nimi do czynienia.

Dzieci i młodzież w swej okrutnej szczerości, dają do zrozumienia swoim kolegom, że nie należą do ich środowiska. Posuwają się do szykanowania, wyzwisk, obrażania.

Z globalnego punktu widzenia to złe zachowanie, bo nie myślą o tym, że takie same problemy spotykają ich polskich kolegów, którzy wyjechali z rodzicami za granicę.

Ozdabiające ołtarz obrusy ołtarzowe konieczne do sprawowania Eucharystii i odprawiania Mszy Świętej