Ekologia elektrowni wiatrowych

Jednym z najczęściej wykorzystywanych odnawialnych źródeł energii jest siła wiatru. Elektrownie wiatrowe uznawane są za przyjazne środowisku.

Jednak coraz bardziej zaawansowane badania na ten temat nie potwierdzają tej tezy. Praca elektrowni wykorzystujących wiatr powodu nietypowa procesy w przyrodzie oddziałując na środowisko w sposób pośredni i trudny do jednoznacznej oceny.

Faktyczna praca turbiny charakteryzuje się co prawda niską emisyjnością, ale proces budowy oraz późniejsza eksploatacja obiektów nie jest już tak transparentna. W skład poszczególnych działań wchodzą produkcja podzespołów konstrukcyjnych, montaż, wykorzystywanie oraz likwidację elektrowni.

Konstrukcja wykonana jest z metali oraz tworzyw sztucznych, a najgroźniejsza dla środowiska jest budowa wieży wiatrowej. Do negatywnych aspektów funkcjonowania elektrowni wiatrowej należą: poziom hałasu generowany przez łopaty w turbinie, wibracje jakie rozchodzą się w powietrzu oraz glebie, niszczenie siedlisk zwierząt w celu odpowiedniego przygotowania terenu, odbijanie się od wieży fal oraz cząstek, wpływ na funkcjonowanie radarów oraz zmiany w mikroklimacie regionu.

Wszystkie wspomniane aspekty funkcjonowania energii wiatrowej to czynniki wpływające pośrednio na życie flory i fauny, a także i człowieka. Badania nad porównaniem szkód i strat w stosunku do innych rodzajów elektrowni wciąż trwają.

https://exeller.be/ https://www.llentab.pl/kontakt/wroclaw/ www.rallycross-news.pl