Ekologia a gospodarka

W ostatnich miesiącach, w polskich mediach wiele miejsca poświęca się kwestiom ekologicznym, a konkretnie restrykcjom unijnym dotyczącym emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Na chwilę obecną nasz kraj nie jest w najgorszej sytuacji, jednak w przyszłości może się to zmienić. Dlatego też konieczne zdaje się zrestrukturyzowanie naszej gospodarki energetycznej.

Polska posiada spore złoża węgla, z których w przyszłości nie będzie jednak mogła korzystać w takim stopniu, w jakim by tego chciała. Ekologia jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej, czemu nie możemy się dziwić, ponieważ zanieczyszczanie środowiska naturalnego działa na niekorzyść każdego mieszkańca Europy oraz świata. Z drugiej jednak strony, w tym konkretnym przypadku ograniczenia emisji gazów w dłuższym okresie czasu są dla nas niekorzystne.

Trzeba więc postarać się znaleźć jakiś sensowny kompromis pomiędzy ekologią a ekonomią i nie powinno się tego odkładać „na później”, bo problem jest naprawdę poważny i trzeba się nim zająć już teraz.

https://kulczykinvestments.com/