C – język programowania o ogólnym przeznaczeniu

Cjest jednym z bardziej rozpoznawalnych języków programowania. Umieszcza się go w kategorii języków o ogólnym przeznaczeniu. Za jego pośrednictwem można wykonać abstrakcję danych. Pozwala on też stosować pewną grupę paradygmatów programowania, w której mieszczą się paradygmat proceduralny, generyczny oraz obiektowy.

Cechę charakterystyczną C, o której nie można tutaj nie wspomnieć, jest wysoka wydajność kodu wynikowego. Warto wspomnieć również o bezpośrednim dostępnie do funkcji systemowych oraz zasobów sprzętowych. Kolejną istotną dla niego cechą jest łatwość budowania i korzystania z bibliotek. Plusem omawianego języka programowania jest też niezależność od jednej platformy sprzętowej (systemowej).

Daje to gwarancję sporej przenośności kodów źródłowych. Wspomnijmy również o niewielkim środowisku uruchomieniowym. Język programowania Cstosuje się, przede wszystkim, przy tworzeniu aplikacji, a także systemów operacyjnych. Jest to bardzo użyteczne narzędzie informatyczne.

Staż IT www.zebymed.pl