Biologia molekularna

Biologia molekularna jest dziedziną nauki, która zajmuje się biologią, ale wyłącznie na jej molekularnym poziomie. Bada funkcjonowanie organizmów żywych, a zwłaszcza funkcjonowanie najmniejszych cząsteczek wchodzących w skład ich budowy. Biologia molekularna do swoich badań wykorzystuje wiedzę i narzędzia z zakresu genetyki, informatyki, biochemii oraz biofizyki.

Kluczowym procesem dla prowadzonych w biologii molekularnej badań jest programowanie. Ta dyscyplina bowiem zazębia się przede wszystkim z takimi obszarami jak analiza DNA, jego sekwencjonowanie czy podział białek. Programowanie jest także jednym z ważniejszych przedmiotów, z jakimi styczność mają studenci biologii molekularnej.

Znajomość podstawowych języków programowania jest bowiem ważna dla prowadzenia późniejszych badań już z zakresu samej biologii. Ścisła zależność pomiędzy biologią molekularną a informatyką zachodzi także w przypadku in-vitro. W tym zakresie stosuje się różne metody manipulacji na poziomie najmniejszych cząsteczek organizmów żywych.

https://academy.asseco.pl/