Automatyka

Automatyka jest dziedziną nauki, która zajmuje się badaniem i obserwacją procesów sterowania. Zajmuje się przede wszystkim procesami technologicznymi i przemysłowymi. Automatyka jest dziedziną, która niemal we wszystkich swoich działaniach wykorzystuje jedynie informatykę, a rola człowieka jest bardzo ograniczona lub czasami zupełnie niepotrzebna. W automatyce wykorzystuje się urządzenia rożnego typu, wszystkie jednak działają w oparciu o system komputerowy.

Stosuje się zatem urządzenia elektroniczne takie jak np. mikrokomputery, sterowniki mikroprocesorowe, komputery wbudowane, panele operatorskie czy różnego typu rejestratory. Ze względu na szerokie zastosowanie dyscypliny jaką jest automatyka wyróżnia się jej kilka typów. Można zatem mówić o automatyce przemysłowej, automatyce budynkowej i domowej, automatyce środków i systemów transportu, automatyce systemów wojskowych czy o automatyce systemów medycznych.

Jej pokrewne dziedziny to natomiast bionika, robotyka, a także mechatronika.

office 365 dla firm